vineri, 8 octombrie 2010

Limbajul pozitiv - secretul succesului in viata


Proiectează aşteptări pozitive

Cea mai pregnantă caracteristică a oamenilor care folosesc forţa limbajului pozitiv este aceea că proiectează aşteptări pozitive, atat în ceea ce-i priveşte, cat si în privinţa celorlalţi.

Probabil că deja cunoaşteţi conceptele gîndirii pozitive prezentate în binecunoscuta carte a dr. Norman Vincent Peale, Forţa gîndirii pozitive.

După părerea lui, „Cand vă schimbaţi gandurile, vă schimbaţi viaţa." Dar nu este suficient să staţi retras într-un colt si să gandiţi pozitiv — asta nu va produce nici o schimbare.

Trebuie să interacţionaţi cu ceilalţi într-un mod pozitiv. Sunt de acord cu sfa¬tul dr. Peale referitor la gîndirea pozitivă şi vă recomand să faceţi un pas mai departe.
Pe lîngă a gîndi pozitiv, este important să vorbiţi pozitiv.

Observaţi diferenţa enormă între cel care spune:
„Niciodată nu-mi amintesc numele cuiva" si persoana care spune „Mă străduiesc să-mi îmbunătăţesc memoria."

De curînd, mi-am reamenajat casa si am observat că antreprenorii care spuneau: „Voi încerca să revin mîine" rareori se întorceau.

Cei care spuneau: „Vă voi da un răspuns maine pană în ora 17.00" îşi ţineau promisiunea.

Aşteptările lor nu mă influenţau doar pe mine, cel care as¬cultam, îi influenţau şi pe ei.

Cand proiectaţi aşteptări pozitive pentru alţii, ele sunt valabile şi pentru dumneavoas¬tră.

Dacă vă luaţi un angajament, asta vă face mai demn de încredere în ochii celorlalţi si vă ajută să vă organizaţi ast¬fel încît să vă ţineţi de cuvînt.
O directoare a unei companii de utilităţi publice din Sân Francisco a observat că proasta dispoziţie a angajaţilor ei răzbătea adesea din saluturile pe care şi le adresau unii altora în fiecare zi.

îi auzea pe colegii ei cum îşi dădeau bineţe pe hol, spunîndu-si: „Salut, ce mai faci?"

Răspunsurile cele mai obişnuite erau ceva de genul: „Hmm... bini¬şor" şi „Mai sînt doar patru zile pînă la week-end."

După bănuiala ei, aceste comentarii nu făceau decît să le scadă moralul.


La următoarea şedinţă cu personalul si-a expus teoria şi a pus la punct un sistem de recompense menit să încurajeze răspunsurile pozitive.

A numit cîteva persoane în postul de „inspectori necunoscuţi", astfel încît ceilalţi an¬gajaţi să nu ştie cînd li se evaluau răspunsurile.

Acestea îi întrebau pe colegi ce mai fac si îi notau pe cei care dădeau răspunsuri pozitive.

Aceia care, după părerea „inspectori¬lor necunoscuţi", aduceau cea mai mare contribuţie la crearea unei atmosfere pozitive erau recunoscuţi şi recom¬pensaţi cu un mic premiu la sfîrşitul zilei de muncă. Care a fost rezultatul?

„Aproape peste noapte, s-a produs o schimbare uriaşă.

O dată ce oamenii au devenit conştienţi de efectul pe care-1 aveau asupra lor saluturile si răs¬punsurile, am început să-i aud spunînd lucruri ca: «Grozav!», «Azi fac foarte bine, dar tu?» şi aşa mai departe. Au început să creadă în ce spun ceilalţi şi chiar se simt mult mai bine. Diferenţa în ce priveşte moralul este evidentă."

În capitolele următoare veţi întîlni oameni care se con¬centrează asupra unui limbaj şi a unui mod de a acţiona pozitiv, care proiectează aşteptări pozitive pentru ei înşişi şi pentru ceilalţi, care gîndesc, vorbesc şi se comportă într-o manieră pozitivă. Folosesc un limbaj care-i ajută să dobandească succesul. Şi dumneavoastră puteţi proceda astfel!

Mi-ar face plăcere să...


Colega dumneavoastră s-a dus la masă fără să vă spună nimic despre eventualele ei apeluri telefonice.

Dumneavoastră lucraţi în pauza de prînz ca să puteţi ple¬ca acasă puţin mai devreme. Telefonul de pe biroul ei, aflat în spatele dumneavoastră, începe să sune şi nu se mai opreşte.

Enervat, vă hotărîţi în cele din urmă să răspundeţi.'

Spuneţi cu voce tare:

„Trebuie să preiau mesajul şi ea vine abia peste o oră."
Apoi spuneţi:

„Dacă doriţi, lăsaţi-i un mesaj si voi avea grijă să-1 primească înainte de unu si jumătate."
Care dintre cele două fraze îi va produce interlocutoru¬lui o impresie mai favorabilă? în care situaţie veţi prelua mesajul cu mai multă plăcere?
„Bună seara, vă mulţumim că aţi sunat la Serviciul de informaţii General Electric; sînt domnişoara Cooley, cu ce vă pot ajuta?"

Serviciul de informaţii al firmei General Electric (GE) foloseşte tehnicile mele de limbaj pozitiv în cadrul progra¬mului său de instruire a angajaţilor, îmi place ca, din cînd în cînd, să le dau un telefon anonim şi să verific cît de con-secvenţi sînt în aplicarea celor învăţate.

Cînd soţia mea si cu mine ne-am hotărît să cumpărăm un congelator, am sunat (desigur, fără să spun cine sînt) la Centrul de informaţii într-o duminică seara, tîrziu, ca să cer date despre produse înainte de a merge la un magazin. Am început cu o întrebare despre consumul de energie electrică:

„Ce tip de congelator e mai eficient în ce priveşte consumul: vertical sau orizontal?"
Ţinînd cont de vîrsta ei, domnişoara Cooley nu părea să fi cumpărat prea multe congelatoare şi aveam ceva în¬doieli legate de cunoştinţele ei în domenitT.
„E o întrebare bună. Acum sînt în curs de instruire si mi-ar face plăcere să compar mai multe modele pentru dumneavoastră."

I-ar face plăcere? În mod obişnuit, mi se răspunde ceva de genul următor:
„Ştiţi, sînt încă în curs de instruire, aşa că nu vă pot spune sigur. Va trebui să cercetez mai multe modele şi să văd dacă aflu ceva."

Am avut impresia că întrebarea nu era o povară pentru domnişoara Cooley, ci dimpotrivă, parcă abia aştepta să afle răspunsul ea însăşi.

General Electric comercializează o serie de congelatoa¬re marca Hotpoint. I-am cerut informaţii şi despre aceste modele, „Îmi va face plăcere să vă dau detalii despre mo¬delele Hotpoint."

Ce se întîmpla cu ea? Pentru ea, în Louisville, era ora 2 dimineaţa. Cum de-i făcea plăcere să mă ajute?

Mi-a vorbit despre diversele caracteristici, apoi s-a oferit să caute un magazin aflat în apropiere, unde să pot compara mai multe modele.

Eu ştiu că General Electric fabrică produse de calitate şi apreciez faptul că pot obţine informaţii oricînd doresc, chiar şi în toiul nopţii. Glazura de pe prăjitură este modul absolut genial în care domnişoara Cooley şi colegii ei răs-pund la întrebările clienţilor.

Centrul de informaţii de la General Electric este un exemplu extraordinar privind angajamentul unei firme de a le oferi clienţilor informaţii complete şi corecte, precum şi relaţii prietenoase.

Unul dintre motivele iniţiale pentru care General Electric a înfiinţat Centrul de informaţii a fost acela de a întîmplina clienţii cu un zîmbet, pentru ca aceş¬tia să nu rămînă cu impresia unei corporaţii gigantice şi reci, dominate de birocraţie.

Ceea ce m-a surprins cel mai mult în cursul conversa¬ţiei cu domnişoara Cooley a fost un lucru foarte simplu: folosea în mod constant expresii ca „îmi face plăcere să..." şi „Vă voi da cu plăcere aceste informaţii." în toate situaţi¬ile, nu-mi comunica doar că avea sau urma să obţină infor¬maţia necesară, dar si că o va face cu plăcere. Imaginaţi-vă cum ar fi să lucraţi opt ore în tură cu domnişoara Cooley. Dacă trebuie să răspunzi la 12 apeluri pe oră şi pentru fie¬care dintre ele trebuie să cauţi, în medie, trei informaţii, de 288 de ori pe zi ai ocazia să alegi între a spune
„Va trebui să verific." şi „îmi va face plăcere să verific."
Cum v-aţi simţi după ce v-aţi auzit spunînd: „Va trebui să" de 288 de ori în acelaşi schimb? Obosit,^ nervos, frustrat? N-ar fi alt¬fel dacă v-aţi auzi spunînd:
„îmi va face plăcere"?
Într-adevăr, ar fi cu totul altfel, după cum atestă perso¬nalul responsabil cu instruirea şi conducerea firmei General Electric. Chiar şi după ce răspund la mii de apeluri, anga¬jaţii sînt extraordinar de entuziaşti, bine dispuşi şi, totodată, profesionişti. Un motiv al acestui moral fantastic este acela că programul de instruire este centrat pe limbajul pozitiv.
Din prima zi de instruire, noii angajaţi sînt învăţaţi să transmită informaţii precise într-o manieră pozitivă, opti¬mistă.
În cursul unei zile de lucru obişjvuite, sîntem solicitaţi de multe ori să oferim informaţii, înlocuirea unui singur cuvînt cu un altul poate schimba în întregime nuanţa unui răspuns.
A spune „vă voi oferi cu plăcere aceste date" nu numai că transmite o atitudine plăcută, deschisă, coope¬rantă, dar vă face şi să vă simţiţi mai bine.

Indiferent dacă vă ocupaţi de programele de instruire a angajaţilor din organizaţia dumneavoastră sau vă doriţi relaţii mai satisfăcătoare cu prietenii, şefii sau colegii, pro¬fitaţi de avantajele pe care le oferă înlocuirea expresiilor împovărătoare de genul „va trebui să" cu expresii ca „îmi va face plăcere să."

Notă succintă

Ce puteţi face acum:

De fiecare dată cînd începeţi să spuneţi „Va trebui să", înlocuiţi aceste cuvinte cu o expresie ce arată că „vă va face plăcere să".

Observaţi ce efect are acest lucru asupra propriei dumneavoastră dispoziţii şi asupra atitudinii ce¬lorlalţi faţă de dumneavoastră.

În loc să spuneţi:

„Din păcate, va trebui să mă duc să verific şi să vă sun mai tîrziu."

Spuneţi:

„Îmi va face plăcere să verific si să vă sun mai tarziu."
În loc să spuneţi:

„Va trebui să vă verific dosarul."

Spuneţi:
„Îmi va face plăcere să vă verific dosarul."
În loc să spuneţi:

„Va trebui să fac asta."
Spuneţi:

„Voi face aceasta cu plăcere."


Renuntati la cuvantul TREBUIE.

sursa: Geroge Walter - Influenta limbajului pozitiv

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu